Là Gì

Mutual là gì? Cách sử dụng tính từ Mutual

Mutual là một từ tiếng Anh được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau và có nhiều ý nghĩa đa dạng. Từ “mutual” thường được dùng để chỉ sự tương tác, gắn kết hoặc chia sẻ giữa hai hoặc nhiều bên. Nếu bạn quan tâm đến ý nghĩa và cách sử dụng của từ “mutual”, bài viết “Mutual là gì? Cách sử dụng tính từ Mutual” trên trang hocvientocseoul.edu.vn cung cấp một nguồn thông tin phong phú và đáng tin cậy. Tại đây, bạn có thể tìm hiểu thêm về các ví dụ, cách dùng và các ngữ cảnh mà từ “mutual” được sử dụng.

Mutual là gì? Cách sử dụng tính từ Mutual
Mutual là gì? Cách sử dụng tính từ Mutual

I. Mutual là gì?


Từ “mutual” trong tiếng Anh được sử dụng để mô tả một mối quan hệ, cảm xúc, hành động, hoặc đặc tính mà ảnh hưởng hoặc liên quan đến hai hoặc nhiều bên. Nó thường được dùng để chỉ sự chia sẻ, gắn kết hoặc tương tác giữa các cá nhân, tổ chức, hoặc yếu tố.

Dưới đây là một số ví dụ và cách dùng của từ “mutual”:

 • Mutual Respect: Khi hai người hoặc nhóm người tôn trọng nhau. Ví dụ: “Họ có một mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.”
 • Mutual Benefit: Khi cả hai bên đều có lợi ích từ một hành động hoặc mối quan hệ nào đó. Ví dụ: “Hợp tác giữa hai công ty mang lại lợi ích chung cho cả hai.”
 • Mutual Agreement: Khi hai bên đồng ý với nhau về một điều gì đó. Ví dụ: “Họ kết thúc hợp đồng với sự đồng ý của cả hai bên.”

Trong tiếng Việt, “mutual” có thể được dịch thành các từ như “lẫn nhau”, “chung”, “tương hỗ” tùy vào ngữ cảnh cụ thể.

II. Cách sử dụng tính từ Mutual


Dưới đây là cách sử dụng tính từ “mutual” trong một số ngữ cảnh khác nhau:

 1. Để mô tả sự chia sẻ cảm xúc hoặc tình cảm giữa hai hoặc nhiều người:
  • Ví dụ: They have a mutual admiration for each other’s work. (Họ có sự ngưỡng mộ lẫn nhau về công việc của nhau.)
 2. Để chỉ sự lợi ích chung hoặc mục tiêu chung của hai hoặc nhiều bên:
  • Ví dụ: The trade agreement is of mutual benefit to both countries. (Hiệp định thương mại mang lại lợi ích chung cho cả hai quốc gia.)
 3. Để nói về sự đồng ý hoặc thoả thuận giữa hai hoặc nhiều bên:
  • Ví dụ: The decision was made by mutual consent. (Quyết định đã được thực hiện bằng sự đồng ý của cả hai bên.)
 4. Trong trường hợp mô tả sự hiểu biết hoặc tôn trọng lẫn nhau:
  • Ví dụ: The team’s success was based on mutual respect and cooperation. (Sự thành công của đội dựa trên sự tôn trọng và hợp tác lẫn nhau.)
 5. Khi muốn nói về sự phụ thuộc lẫn nhau:
  • Ví dụ: The two countries have a mutual dependence on each other for trade. (Hai quốc gia có sự phụ thuộc lẫn nhau về mậu dịch.)
 6. Trong câu nói tượng tự nhưng ngược lại:
  • Ví dụ: She doesn’t like him, and the feeling is mutual. (Cô ấy không thích anh ta, và cảm giác đó là lẫn nhau – tức là anh ta cũng không thích cô ấy.)

“Mutual” thường được dùng trước danh từ. Chú ý rằng, “mutual” không có nghĩa giống như “common”. “Mutual” nói về sự tương tác giữa các bên, còn “common” chỉ nói về điều gì đó mà hai hoặc nhiều người có chung mà không nhất thiết phải tương tác với nhau.

Mutual là gì? Cách sử dụng tính từ Mutual

III. Mutual có nghĩa là gì trong Tiếng Anh?


Trong tiếng Anh, từ “mutual” được sử dụng để chỉ sự chia sẻ, gắn kết hoặc tương tác giữa hai hoặc nhiều bên. Dưới đây là một số ý nghĩa chính của từ “mutual”:

 • Sự chia sẻ hoặc tương tác giữa các cá nhân hoặc tổ chức: Khi bạn nói về một mối quan hệ, cảm xúc, hoặc hành động mà liên quan đến hai hoặc nhiều bên, bạn có thể sử dụng từ “mutual”. Ví dụ: “They have a mutual respect for each other” (Họ có sự tôn trọng lẫn nhau).
 • Lợi ích chung: Khi một hành động hoặc quyết định mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan, nó có thể được gọi là “mutual benefit” (lợi ích chung). Ví dụ: “The agreement is to our mutual advantage” (Thỏa thuận mang lại lợi ích chung cho chúng ta).
 • Sự đồng ý hoặc thoả thuận giữa hai hoặc nhiều bên: Khi hai hoặc nhiều bên đồng ý về một điều gì đó, điều đó có thể được mô tả là được thực hiện “by mutual consent” (bằng sự đồng ý của cả hai bên). Ví dụ: “The contract was terminated by mutual consent” (Hợp đồng đã được chấm dứt bằng sự đồng ý của cả hai bên).
 • Sự phụ thuộc lẫn nhau: Trong một số trường hợp, “mutual” có thể được sử dụng để chỉ sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các yếu tố hoặc các bên liên quan. Ví dụ: “The plants and animals in the ecosystem have a mutual dependence” (Các loài thực vật và động vật trong hệ sinh thái có sự phụ thuộc lẫn nhau).

Tóm lại, “mutual” là một tính từ mô tả sự chia sẻ, tương tác, hoặc liên kết giữa hai hoặc nhiều bên trong một mối quan hệ, hành động, hoặc tình huống.

Mutual là gì? Cách sử dụng tính từ Mutual

IV. Ý nghĩa của từ Mutual trong Tiếng Việt


Trong tiếng Việt, từ “mutual” có thể được dịch sang nhiều cách tùy vào ngữ cảnh. Dưới đây là một số ý nghĩa phổ biến của từ “mutual” trong Tiếng Việt:

 • Lẫn nhau: “Mutual” thường được dịch thành “lẫn nhau” để chỉ sự tương tác, chia sẻ, hoặc tương hỗ giữa hai hoặc nhiều bên. Ví dụ: “Mutual respect” có thể được dịch là “sự tôn trọng lẫn nhau”, “mutual understanding” có thể dịch là “sự hiểu biết lẫn nhau”.
 • Chung: Trong một số trường hợp, “mutual” có thể được dịch thành “chung” để chỉ sự chia sẻ hoặc sự tương đồng giữa các bên. Ví dụ: “Mutual interests” có thể dịch là “quyền lợi chung”, “mutual agreement” có thể dịch là “thỏa thuận chung”.
 • Tương hỗ: Trong một số ngữ cảnh chuyên môn, “mutual” có thể được dịch thành “tương hỗ” để chỉ sự cộng tác, phối hợp hoặc sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các yếu tố. Ví dụ: “Mutual cooperation” có thể dịch là “sự hợp tác tương hỗ”, “mutual dependency” có thể dịch là “sự phụ thuộc tương hỗ”.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng “mutual” không có một ý nghĩa duy nhất trong Tiếng Việt và việc dịch từ này phụ thuộc vào ngữ cảnh cụ thể và ý nghĩa mà người sử dụng muốn truyền đạt.

Mutual là gì? Cách sử dụng tính từ Mutual

V. Những câu hỏi liên quan


1. Mutual friend là gì?

Mutual friend” trong tiếng Anh được sử dụng để chỉ một người bạn chung, tức là một người bạn mà hai hoặc nhiều người có thể chia sẻ và biết đến. Đây là một người bạn mà hai hoặc nhiều bên trong một mối quan hệ có, ví dụ như hai người bạn cùng trong một nhóm, hai người bạn cùng làm việc, hoặc hai người bạn cùng trong cộng đồng. “Mutual friend” có thể là người mà cả hai hoặc nhiều bên đều quen biết và có mối liên hệ thân thiết với.

2. Mutual love là gì?

Mutual love” trong tiếng Anh nghĩa là tình yêu lẫn nhau hoặc tình yêu tương đồng. Nó ám chỉ một mối quan hệ tình yêu giữa hai người, trong đó cả hai đều cảm nhận và cống hiến cho nhau một tình yêu sâu sắc và chân thành. “Mutual love” biểu thị sự tương đối và đồng nhất trong tình yêu, khi cả hai người trong mối quan hệ đều đáp lại và chia sẻ cùng một cảm xúc yêu thương với nhau. Điều này cho thấy sự tương đồng và sự đồng thuận giữa hai bên trong mối quan hệ tình yêu.

3. Mutual contact là gì?

Mutual contact” trong tiếng Anh thường được sử dụng để chỉ một liên lạc hoặc một người liên lạc chung giữa hai hoặc nhiều bên. Đây là người mà cả hai hoặc nhiều bên đều biết và có thể liên hệ với.

Ví dụ, nếu bạn và người khác có một người bạn chung, bạn có thể nói rằng “We have a mutual contact.” (Chúng ta có một người liên lạc chung.) Điều này ngụ ý rằng cả hai bạn đều biết và có thể sử dụng người bạn chung đó như một kênh liên lạc.

Cụ thể, “mutual contact” có thể là một người bạn, đồng nghiệp, đối tác kinh doanh hoặc bất kỳ ai mà cả hai bên đều biết và có thể liên hệ để trao đổi thông tin hoặc thực hiện các hoạt động liên quan.

4. Mutual understanding là gì?

Mutual understanding” trong tiếng Anh nghĩa là sự hiểu biết lẫn nhau hoặc sự đồng thuận giữa hai hoặc nhiều bên. Đây là trạng thái khi mọi người đều có sự nhận thức và hiểu rõ về nhau, quan điểm, tình cảm, hoặc mục tiêu. “Mutual understanding” đặc trưng cho sự cảm thông, sự đồng tình và sự chia sẻ quan điểm giữa các bên.

5. Outgrow là gì?

Outgrow” là một động từ trong tiếng Anh, có nghĩa là phát triển ra khỏi cái gì đó, trở nên quá lớn hoặc quá trưởng thành để tiếp tục thích ứng hoặc phù hợp với nó. Nó thường được sử dụng để chỉ sự phát triển vượt qua giai đoạn hoặc sự trưởng thành vượt xa một tình huống hoặc môi trường nào đó.

6. Mutual agreement là gì?

Mutual agreement” trong tiếng Anh có nghĩa là thỏa thuận lẫn nhau, sự đồng ý chung giữa hai hoặc nhiều bên. Đây là tình huống khi tất cả các bên liên quan đạt được sự đồng thuận và đồng ý với một điều kiện, quyết định hoặc hợp đồng cụ thể.

Mutual là gì? Cách sử dụng tính từ Mutual

7. Mutuals là gì?

Mutuals” là một thuật ngữ được sử dụng trong các mạng xã hội và nền tảng truyền thông xã hội để chỉ các người dùng hoặc tài khoản mà bạn và người đó đều theo dõi lẫn nhau. Đó là một thuật ngữ phổ biến trong việc miêu tả mối quan hệ theo dõi hai chiều giữa các tài khoản trên các nền tảng như Twitter, Instagram, Tumblr, và Facebook.

Khi hai người dùng theo dõi lẫn nhau trên mạng xã hội, họ được gọi là “mutuals”. Điều này chỉ ra một mối liên kết hai chiều, nghĩa là cả hai bên đều chấp nhận và quan tâm đến nhau.

Thành phần “mutuals” có thể thể hiện sự tương tác, tương tác thông qua việc like, bình luận và chia sẻ nội dung của nhau. Đối với nhiều người dùng, có nhiều mutuals được coi là một dấu hiệu của sự tương tác tích cực và sự kết nối trong cộng đồng trực tuyến.

8. Mutual Fund là gì?

Mutual Fund (quỹ tương hỗ) là một dạng đầu tư tập trung được quản lý bởi một công ty quản lý quỹ (fund manager). Đây là một hình thức đầu tư tập trung vốn của nhiều nhà đầu tư cá nhân thành một quỹ chung để đầu tư vào một loạt các tài sản khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt và các công cụ tài chính khác.

Nguyên tắc hoạt động của mutual fund là công ty quản lý quỹ huy động vốn từ nhà đầu tư bằng cách bán các “cổ phần quỹ” (fund shares) và sau đó sử dụng số tiền đó để mua các tài sản theo chiến lược đầu tư đã được xác định trước. Mỗi nhà đầu tư sở hữu một phần trong quỹ phụ thuộc vào số lượng cổ phần quỹ mà họ mua. Khi giá trị tài sản của quỹ tăng lên, giá trị cổ phần quỹ của nhà đầu tư cũng tăng theo. Ngược lại, nếu giá trị tài sản giảm, giá trị cổ phần quỹ cũng giảm.

Mutual fund cung cấp sự đa dạng hóa đầu tư và quản lý chuyên nghiệp cho các nhà đầu tư cá nhân. Nó cho phép nhà đầu tư có quyền chọn đầu tư vào các tài sản khác nhau mà không cần đảm nhận trách nhiệm quản lý trực tiếp. Các quyết định đầu tư và quản lý được thực hiện bởi công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp. Lợi ích khác bao gồm khả năng tiếp cận vào các thị trường tài chính rộng lớn, tăng trưởng tiềm năng và phân phối thuận tiện của lợi nhuận đầu tư.

VI. Mutual Fund là gì? Index Fund là gì? ETF là gì?


Related Articles

Back to top button