Là Gì

Inactive là gì? Inactive trong tiếng Anh là gì?

Inactive là gì? Inactive trong tiếng Anh là thuật ngữ dùng để miêu tả trạng thái không hoạt động, thiếu hoạt động của một cái gì đó. Đây là một từ thông dụng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghệ, y tế, kinh tế, và nhiều ngữ cảnh khác.

Trong ngữ cảnh công việc, “inactive” thường được sử dụng để chỉ người không làm việc hoặc không tham gia vào các hoạt động công việc. Nếu một tài khoản ngân hàng không có giao dịch hoặc không hoạt động trong một khoảng thời gian dài, ta có thể nói rằng tài khoản đó đang ở trạng thái “inactive”. Trong lĩnh vực kỹ thuật, “inactive” có thể ám chỉ một thành phần, hệ thống, hoặc quy trình không hoạt động hoặc không có hoạt động.

Để biết thêm thông tin chi tiết về từ “inactive” và các thuật ngữ khác liên quan, bạn có thể tham khảo trang web hocvientocseoul.edu.vn.

Inactive là gì? Inactive trong tiếng Anh là gì?
Inactive là gì? Inactive trong tiếng Anh là gì?

I. Inactive là gì?


Inactive là một tính từ trong tiếng Anh, có nghĩa là không hoạt động hoặc thiếu hoạt động. Nó thường được sử dụng để miêu tả một cái gì đó không có hoạt tính, không được sử dụng hoặc không tham gia vào một quá trình hoặc hoạt động nào đó.

Ví dụ, trong ngữ cảnh công việc, “inactive” có thể ám chỉ một người không làm việc hoặc không hoạt động trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình. Trái ngược với “inactive”, “active” thường được sử dụng để chỉ một người đang làm việc hoặc tham gia vào các hoạt động đang diễn ra.

Từ “inactive” cũng có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, chẳng hạn như trong lĩnh vực kỹ thuật, y học, hoá học, hay trong miêu tả các tình trạng của các hệ thống, máy móc, tài liệu, hoặc quá trình.

II. Inactive nghĩa là gì?


Inactive có nghĩa là không hoạt động hoặc thiếu hoạt động. Đây là một tính từ trong tiếng Anh để mô tả cái gì đó không đang được sử dụng hoặc không tham gia vào các hoạt động, quá trình, hoặc công việc.

Từ “inactive” cũng có thể được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau như công nghệ, y tế, hoá học và nhiều lĩnh vực khác để miêu tả sự không hoạt động, không sử dụng hoặc thiếu hoạt động của một thành phần, quá trình hoặc hệ thống nào đó.

Inactive là gì? Inactive trong tiếng Anh là gì?

III. Inactive trong tiếng Anh là gì?


Từ “inactive” trong tiếng Anh có nghĩa là “không hoạt động” hoặc “thiếu hoạt động”. Đây là một tính từ mô tả trạng thái của một cái gì đó không đang được sử dụng hoặc không tham gia vào hoạt động nào.

“Từ đồng nghĩa” của “inactive” bao gồm các từ như “dormant”, “idle”, “not in use”, “unused”, “not active” và “quiescent”. “Từ trái nghĩa” của “inactive” là các từ như “active” và “engaged”.

Với các ngữ cảnh khác nhau, “inactive” có thể được sử dụng để miêu tả trạng thái không hoạt động của một loại hàng hoá, dịch vụ, tài khoản, công việc, máy móc, hoặc bất kỳ thành phần hoặc hệ thống nào khác.

IV. Inactive là gì trong Tiếng Việt?


Từ “inactive” trong tiếng Anh có thể được dịch sang Tiếng Việt là “không hoạt động” hoặc “bất hoạt”. Đây là một thuật ngữ để miêu tả trạng thái của một cái gì đó không đang được sử dụng hoặc không tham gia vào hoạt động nào.

Ví dụ, trong ngữ cảnh công việc, “inactive” có thể được dùng để miêu tả một người không làm việc hoặc không tham gia vào các hoạt động công việc. Trong lĩnh vực kỹ thuật, “inactive” có thể ám chỉ một thành phần, hệ thống, hoặc quy trình không hoạt động hoặc không có hoạt động.

Tuy nhiên, khi dịch từ “inactive” sang Tiếng Việt, có thể sẽ sử dụng các cụm từ hoặc từ ngữ phù hợp với ngữ cảnh cụ thể. Các cụm từ như “không hoạt động”, “đang không sử dụng”, “đang không tham gia”, “đang bất hoạt” có thể được sử dụng để diễn đạt ý nghĩa của “inactive” trong Tiếng Việt.

Inactive là gì? Inactive trong tiếng Anh là gì?

V. Những câu hỏi liên quan về Inactive


1. Inactivated là gì?

Inactivated” là một dạng từ quá khứ phân từ của động từ “inactivate”. Nó có nghĩa là đã được làm cho không hoạt động hoặc thiếu hoạt động.

Khi sử dụng trong ngữ cảnh y tế hoặc khoa học, “inactivated” thường ám chỉ quá trình hoặc phương pháp để làm mất hoạt tính của một chất, vi khuẩn, hoặc vi rút. Quá trình “inactivation” có thể sử dụng các phương pháp như nhiệt độ cao, xử lý hóa học, ánh sáng UV, hay các phương pháp khác để làm giảm hoặc ngăn chặn hoạt tính của một tác nhân gây bệnh nhằm làm cho nó an toàn hơn cho sử dụng trong nghiên cứu hoặc ứng dụng y tế.

2. Unactive or inactive là gì?

Trong tiếng Anh, thuật ngữ chính xác là “inactive” và không phải “unactive”. “Inactive” có nghĩa là không hoạt động hoặc thiếu hoạt động. Nó thường được sử dụng để miêu tả trạng thái của một cái gì đó không đang được sử dụng hoặc không tham gia vào hoạt động nào.

“Unactive” không phải là một từ tiếng Anh chính thức. Nếu bạn muốn diễn đạt ý nghĩa của “inactive” dưới dạng phủ định, bạn có thể sử dụng từ “nonactive” hoặc “not active” thay thế.

Ví dụ:

 • Inactive account: Tài khoản không hoạt động.
 • Nonactive member: Thành viên không hoạt động.
 • Not active status: Trạng thái không hoạt động.

Tóm lại, từ chính xác để diễn đạt ý nghĩa “không hoạt động” là “inactive”, trong khi “unactive” không phải là một từ đúng trong tiếng Anh.

Inactive là gì? Inactive trong tiếng Anh là gì?

3. Inactive đồng nghĩa với từ nào?

Từ “inactive” có một số từ đồng nghĩa khác trong tiếng Anh. Dưới đây là một số từ có ý nghĩa tương tự hoặc gần giống với “inactive”:

 • Dormant
 • Idle
 • Sluggish
 • Passive
 • Lethargic
 • Inert
 • Quiescent
 • Motionless
 • Latent
 • Resting

Từ đồng nghĩa này có thể được sử dụng để miêu tả trạng thái không hoạt động, không sử dụng hoặc thiếu hoạt động của một cái gì đó.

4. Inactive gg dịch là gì?

Nếu bạn dùng cụm từ “inactive” để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt trên Google Translate, nó sẽ được dịch là “không hoạt động” hoặc “thiếu hoạt động”. Đây là ý nghĩa chung của từ “inactive” khi áp dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.

5. Inactive Ingredients là gì?

Inactive ingredients” (thành phần không hoạt động) là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực dược phẩm và mỹ phẩm để chỉ các thành phần không có tác dụng chính hoặc không có tác dụng dược lực trong một sản phẩm.

Khi bạn đọc thông tin về một loại thuốc hoặc sản phẩm mỹ phẩm, thông thường sẽ có danh sách các thành phần hoạt động (active ingredients) và thành phần không hoạt động (inactive ingredients). Thành phần không hoạt động thường được sử dụng làm chất mang, chất tạo đặc, chất ổn định, chất màu, chất nhũ hóa, chất bảo quản, chất tạo mùi, chất làm mềm da, hoặc các chất phụ gia khác nhằm cung cấp đặc tính vật lý, hương vị, hình thức và sự ổn định cho sản phẩm.

Tuy không có tác dụng dược lực, thành phần không hoạt động vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sản phẩm an toàn, hiệu quả và có tính chất vật lý mong muốn.

Ví dụ, trong một loại thuốc viên, thành phần không hoạt động có thể bao gồm lactose, cellulose, tinh bột, magnesium stearate và các chất phụ gia khác. Trong mỹ phẩm, thành phần không hoạt động có thể là nước, các dầu thực vật, chất nhũ hóa, chất tạo màu và chất tạo mùi.

Quan trọng là hiểu thành phần không hoạt động để xác định xem có nguyên nhân gây dị ứng hay tương tác không mong muốn với sản phẩm đó.

6. Inactivity là gì?

Inactivity” là danh từ trong tiếng Anh, có nghĩa là trạng thái không hoạt động hoặc thiếu hoạt động. Nó miêu tả trạng thái của một cái gì đó không đang được thực hiện, không tham gia vào hoạt động, hoặc không có sự di chuyển hay hành động.

“Inactivity” có thể ám chỉ sự không hoạt động trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Ví dụ, “inactivity” có thể ám chỉ trạng thái không hoạt động của một máy móc, trạng thái không làm việc của một người, hoặc trạng thái tĩnh lặng của một hệ thống.

Trong lĩnh vực kinh tế, “inactivity” cũng có thể được sử dụng để chỉ tỷ lệ người không hoạt động trong lực lượng lao động, tức là những người không có việc làm hoặc không tìm kiếm việc làm.

VII. Khắc phục lỗi Most features are disabled because your officr product is inactive


Related Articles

Back to top button